Юридичні аспекти

06 вересня, 19:26

Останнє оновлення: 7 липня 2017 року

1. Умови користування сайтом.
   1.1.Загальні умови.
   1.2. Спеціальні терміни, що застосовуються на сторінці «Юридичні аспекти».
   1.3. Зміст Сайту, доступ до Сайту і його частин.
   1.4. Порядок надання послуг.
   1.5. Обмеження відповідальності УКРАВТОНОМГАЗ.
   1.6. Права і обов'язки УКРАВТОНОМГАЗ.
   1.7. Права і обов'язки користувачів Сайту УКРАВТОНОМГАЗ.
   1.8. Права УКРАВТОНОМГАЗ на об'єкти інтелектуальної власності.
   1.9. Заборона несанкціонованих дій користувачів.
2. Правила збереження персональних даних.
   2.1. Загальні положення про конфіденційність.
   2.2. Відповідальність користувачів за надану ними інформацію на Сайті УКРАВТОНОМГАЗ.
   2.3. Персональні дані.
   2.4. Правила розміщення інформації на Сайті УКРАВТОНОМГАЗ.
   2.5. Пасивний збір і використання інформації.
   2.6. Обробка і захист інформації.
   2.7. Заходи безпеки.
3. Зміна вмісту на сторінці «Юридичні аспекти».
 

1. Умови користування сайтом.


1.1. Загальні умови.
1.1.1. Справжній Сайт належить Дорофєєву А. С. «УКРАВТОНОМГАЗ», далі - «УКРАВТОНОМГАЗ». УКРАВТОНОМГАЗ  управляє, контролює і оновлює вміст цього сайту (далі - Сайт). Справжній Сайт створений для того, щоб надати Вам загальну інформацію про УКРАВТОНОМГАЗ, про його діяльності, а також іншу інформацію, яку ми вважаємо важливим розмістити на цьому Сайті.

1.1.2. Справжня сторінка «Юридичні аспекти» не є відкритою пропозицією (офертою) Адміністрації сайту УКРАВТОНОМГАЗ (далі іменується Адміністрацією Сайту або Адміністрацією).

1.1.3. Відповідно до норм чинного Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених на цій сторінці «Юридичні аспекти» умов надання послуг фізична або юридична особа, яка приймає пропозицію «Юридичних аспектів», стає Користувачем (далі Користувач).

1.1.4. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) тимчасово окупованій території на іншу територію України та / або іншій території України на тимчасово окуповану територію», в період тимчасової окупації Сайт УКРАВТОНОМГАЗ не може бути використаний суб'єктами господарювання з місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території.

1.1.5. Ці Умови використання Сайту і інша правова інформація, опублікована на цій сторінці Сайту, складені і підлягають тлумаченню відповідно до законодавства України. Використання Вами даного Сайту означає Вашу згоду з юрисдикцією судів, розташованих на території України, для будь-яких позовів, пов'язаних використанням цього Сайту, відповідно до правил підсудності та підвідомчості спорів, встановленими законодавством України.

1.1.6. Якщо будь-яка з положень цієї сторінки «Юридичні аспекти» стає незаконним, недійсним або втрачає юридичну силу, такий стан вважається віддільним і тлумачиться відповідно до положень чинного законодавства. Такий стан не впливає на дійсність і юридичну силу інших положень. Бездіяльність компанії УКРАВТОНОМГАЗ в зв'язку з порушенням Вами або іншими особами представлених вище умов сторінки «Юридичні аспекти» не означає відмову компанії УКРАВТОНОМГАЗ від своїх прав щодо такого порушення або будь-яких подальших порушень і не обмежує УКРАВТОНОМГАЗ в таких правах.

1.1.7. Адміністрація Сайту зобов'язується надати Користувачеві послуги у вигляді доступу до Сайту УКРАВТОНОМГАЗ.

1.1.8. Переглядаючи будь-яку сторінку цього Сайту, Ви погоджуєтеся з усіма нижченаведеними обмеженнями та умовами. Якщо Ви не згодні з цими умовами, просимо Вас негайно припинити будь-яке використання сайту УКРАВТОНОМГАЗ. Беручи умови цієї сторінки «Юридичні аспекти», Користувач висловлює свою згоду на обробку Адміністрацією даних про Користувача з метою, передбачених цією сторінкою «Юридичні аспекти», а також на передачу даних про Користувача третім особам у випадках, перерахованих на цій сторінці «Юридичні аспекти» . Рекомендуємо Вам час від часу відвідувати справжню сторінку «Юридичні аспекти» Сайту і знайомитися з змістом, так як положення, включені в цю сторінку, є юридично зобов'язуючими.

1.1.9. Реєстрація та користування Сайтом УКРАВТОНОМГАЗ - є підтвердженням згоди з усіма умовами цієї сторінки «Юридичні аспекти». Користуватися послугами та функціями Сайту має право тільки Користувач, який ознайомився і прийняв всі умови.

1.1.10. Надання послуг Користувачеві починається протягом доби з моменту реєстрації аккаунта на Сайиі і отримання даних для авторизації.

1.1.11. УКРАВТОНОМГАЗ залишає за собою право в будь-який час і незалежно від конкретних підстав вносити зміни в зміст цієї сторінки ( «Юридичні аспекти»).

1.1.12. Умови справжньою сторінки «Юридичні аспекти» поширюються на всіх користувачів Сайту - як на користувачів, які не мають облікового запису на Спйті (незареєстрований Користувач) так і на користувачів, які мають будь-який обліковий запис, кожен з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача і даних авторизації (логін, пароль).

1.1.13. Сайт надає послуги, які дозволяють користувачам реєструватися і створювати всередині Сайту облікові записи.

1.2.14. Доступ до всіх послуг, товарів і можливостям Сайту для використання можливий  для всіх користувачів.

 

1.2. Спеціальні терміни, що застосовуються на сторінці «Юридичні аспекти»

1.2.1. Аккаунт / реєстрація аккаунта - сукупність даних та інформаційних матеріалів користувача, обліковий запис індивідуалізована даними, зазначеними Користувачем при реєстрації в на Сайті УКРАВТОНОМГАЗ, в тому числі логіна і пароля.

1.2.2. Дані авторизації - дані, необхідні для ідентифікації користувача і отримання послуг і сервісів на сайті УКРАВТОНОМГАЗ, що складаються з Логіна - унікального ідентифікатора у вигляді адреси електронної пошти, і пароля - набір символів, захищають доступ до аккаунту користувача від стороннього доступу третіх осіб.

1.2.3. Зупинка (обмеження, блокування) надання послуг - штучно створена Адміністрацією Сайту неможливість (обмеженість) доступу користувача до розміщеної ним інформації, послуг і сервісів на Сайті УКРАВТОНОМГАЗ.

1.2.4. Інформаційні матеріали - будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- та змішані матеріали інформаційного характеру.

1.2.5. Сайт УКРАВТОНОМГАЗ  - Сервіс та інтернет-сайт, який має доменне ім'я, доступний за посиланням https://ukravtonomgaz.ua/ , за допомогою якої надається доступ до послуг, товарів (Сайту) автоматичної актуалізації інформації.

 

1.3. Зміст Сайту, доступ до Сайту і його частин.

1.3.1. Вся інформація та дані, доступні на цьому Сайті, призначені тільки для інформаційних цілей, не є пропозицією до вчинення юридичних дій та не несуть за собою ніяких правових наслідків, за винятком тільки тих випадків, коли явно зазначено інакше (наприклад, можливі оголошення офіційних пропозицій, рекламних матеріалів і т.п.).

1.3.2. Інформація про УКРАВТОНОМГАЗ, про її діяльність, представлена ​​на цьому Сайті, не представляє ніякої офіційної пропозиції робіт, послуг. УКРАВТОНОМГАЗ підкреслює, що інформація, представлена ​​на Сайті, не може розглядатися як комерційна пропозиція, як публічна оферта або запрошення робити оферти, пропозиція про інвестування в акції або інші цінні папери УКРАВТОНОМГАЗ тощо, якщо на Сайті явно не вказано інше .

1.3.3. На Сайті можуть міститися думки осіб, які є фахівцями або експертами в певних областях, близьких по тематиці змістом цього Сайту, а також витяги з різних публікацій, в тому числі засобів масової інформації, фахової літератури, інших веб-сайтів. Такого роду інформація є тільки особиста думка автора відповідної публікації і не обов'язково збігається з думкою УКРАВТОНОМГАЗ.

1.3.4. УКРАВТОНОМГАЗ залишає за собою право, коли це не суперечить законодавству України, в будь-який момент і будь-яким способом, незалежно від причин таких дій і без попереднього повідомлення змінювати вміст цього Сайту, порядок і форму розміщення і місця розташування інформації на Сайті, в тому числі змінювати або видаляти інформацію, в тому числі розміщену на сайті користувачами та іншими третіми особами, надавати, обмежувати або забороняти доступ до Сайту і окремих його розділів і матеріалами, обумовлювати доступ користувачів до окремих частин (розділів) Сайту необхідністю реєстрації або виконання інших умов (дій).

 

1.4. Порядок надання послуг.

1.4.1. Користувач, шляхом реєстрації, створює особистий кабінет.

1.4.2. Послуги доступні Користувачеві в режимі онлайн 24 години 7 днів на тиждень.

1.4.3. Послуги по консультації з приводу користування Сайтом надаються Адміністрацією Сайту в режимі робочого часу (з 9:00 до 18-00 за Київським часом, з понеділка по п'ятницю включно, за винятком святкових і вихідних днів, встановлених Кабінетом Міністрів України). Питання по роботі з Сервісом ви можете залишити в формі зворотного зв'язку на сайті або написати листа електронною поштою за адресою E-mail: info@ukravtonomgaz.ua

1.4.4. Адміністрація має право зупинити надання послуг Сайту УКРАВТОНОМГАЗ , в разі: розміщення Користувачем неправомірної інформації, невиконання вимог Адміністрації за цією сторінці «Юридичні аспекти».

1.4.5. Умови та порядок надання послуг можуть в односторонньому порядку змінюватися Адміністрацією в процесі їх надання в зв'язку зі зміною кон'юнктури ринку, встановлених державними органами правил і т.д., що тягне за собою автоматичну зміну умов цієї сторінки «Юридичні аспекти».

1.4.6. Інформування користувачів Сайту про внесення змін на справжню сторінку «Юридичні аспекти» буде здійснюватися шляхом E-mail розсилок електронного системного листи з інформаційним повідомленням всім користувачам Сайту УКРАВТОНОМГАЗ.

1.4.7. Відсутність письмових заперечень користувача протягом 5-ти днів з дня направлення йому Системні листи на E-mail з повідомленням свідчить про повний і безумовний угоді Користувача на зміни справжньою сторінки «Юридичні аспекти».

1.4.8. Сайт надає послуги, які дозволяють користувачам реєструватися і створювати всередині Сайту облікові записи.

 

1.5. Обмеження відповідальності УКРАВТОНОМГАЗ.
1.5.1. УКРАВТОНОМГАЗ створює і зобов'язується створювати свої Сайти сумлінно і ретельно, щоб забезпечити точність і актуальність даних, розміщених на таких сторінках. Проте, з різних причин інформація, розміщена на цьому Сайті, може містити технічні неточності або помилки.
1.5.2. УКРАВТОНОМГАЗ , як правило, не має можливості перевірити достовірність і точність інформації, розміщеної користувачами Сайту, таким чином, УКРАВТОНОМГАЗ не може гарантувати повноту і точність інформації, розміщеної на цьому Сайті, а також не може контролювати способи використання користувачами Сайту інформації, розміщеної на ньому. Кожен користувач цього Сайту повинен самостійно ретельно оцінювати інформацію, розміщену на Сайті. При отриманні від користувачів інформації через цей сайт у УКРАВТОНОМГАЗ , відсутня можливість по перевірці достовірності наявних у Вас повноважень на звернення з інформацією, яку Ви нам надаєте. Ми будемо здійснювати перевірку наданої Вами інформації та Ваших правочинів на дію з нею тільки в тому обмежених випадках, коли ми зобов'язані це робити відповідно до законодавства України. В інших випадках ми будемо апріорі покладатися на Вашу розумність і сумлінність, і вважати надану Вами інформацію достовірної, не порушує нічиїх законних прав та інтересів, а також встановлених обмежень, а Вас - належним чином уповноваженою на надання нам такої інформації. Таким чином, якщо Ви порушите дану вище рекомендацію не надавати нам певні категорії інформації, то вся відповідальність за несприятливі наслідки Ваших дій може бути покладено тільки на Вас. При цьому УКРАВТОНОМГАЗ буде звільнено від такої відповідальності, якщо вона виконала всі запропоновані їй законом дії по перевірці інформації та Ваших правочинів на звернення з такою інформацією.

1.5.3. УКРАВТОНОМГАЗ , а також інші юридичні або фізичні особи, які брали участь у створенні, підтримці, обслуговуванні цього Сайту, прямо відмовляються від будь-якої відповідальності і зобов'язань по відношенню до будь-якої шкоди, який може виникнути в результаті доступу, використання або неможливості використання інформації, розміщеної на даному Сайті, або щодо будь-яких недоліків і неточностей в їх утриманні.

1.5.4. УКРАВТОНОМГАЗ також не несе відповідальності за шкоду, завдану вашому комп'ютерному обладнанню або іншому майну, а також за можливе зараження їх вірусами, внаслідок ваших відвідин Сайту, користування Сайтом і інформацією, скачування вами інформації, і не несуть зобов'язань у зв'язку з перерахованим вище.

1.5.5. Всі користувачі даного Сайту здійснюють свій доступ до цього Сайту, а також використовують розміщену на ньому інформацію, програми, файли розумно, сумлінно і під свою власну відповідальність.

1.5.6. Справжній Сайт орієнтований на використання фізичними та юридичними особами України. Інформація, розміщена на цьому Сайті, може бути неактуальною або недійсною для користувачів, що знаходяться за межами України. УКРАВТОНОМГАЗ також не несе відповідальності за невідповідність змісту цього Сайту законодавству інших держав, крім України.

1.5.7. УКРАВТОНОМГАЗ не несе відповідальності за неможливість отримання Вами доступу до даного Сайту або окремих його частин (розділів), за працездатність Сайту, за якість і швидкість роботи Сайту в цілому і його частин (розділів).

1.5.8. На Сайті міститься, розміщена адміністрацією, інформація від третіх осіб, а також посилання на інтернет-сайти третіх осіб. За нашою оцінкою такі посилання на Сайті несуть корисний характер. УКРАВТОНОМГАЗ не має можливості регулярно знайомитися з усім вмістом таких сайтів, не може контролювати цей вміст і впливати на нього. Таким чином, з огляду на особливості Інтернету, ми не можемо гарантувати високу ступінь забезпечення конфіденційності на інших веб-сайтах, на які ми даємо посилання, або нести відповідальність за зміст цих веб-сайтів. Отже, УКРАВТОНОМГАЗ не може нести відповідальність за вміст сторонніх веб-сайтів, в т.ч. за які б то не було збитки, збиток, шкода, що виникають у користувачів таких сайтів через їх змісту.

1.5.9. УКРАВТОНОМГАЗ не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання з боку користувачів Сайту УКРАВТОНОМГАЗ по відношенню один до одного.

1.5.10. З метою поліпшення надання послуг за цією сторінці «Юридичні аспекти» Адміністрація залишає за собою право використовувати загальнодоступні джерела інформації, в тому числі в мережі Інтернет, в тому числі офіційні сайти з розміщеною на них інформацією та контактними даними про користувачів, інтернет-сторінки в соціальних мережах (включаючи, але не обмежуючись сторінками в Facebook, linkedin та ін.), Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інші, для формування, акту лізації і доповнення інформації про користувачів на Сайті УКРАВТОНОМГАЗ.

1.5.11. Адміністрація Сайту не веде обов'язкової перевірки інформації, яка розміщується користувачами в середині Сайту.

1.5.12. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Сайті Користувачами, включаючи їх відтворення і поширення, здійснені як в рамках Сайту, так і в інший можливий спосіб.

1.5.13. Вся розміщена Користувачами на Сайті інформація вважається власністю користувачів, які її розмістили до моменту, поки не буде підстав вважати інакше. Користувачі Сайту не отримують ніяких прав на інформацію, розміщену іншими користувачами і несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

1.5.14. Адміністрація Сайту не гарантує відсутності помилок і збоїв, в тому числі про роботу програмного забезпечення. Адміністрація Сайту докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі терміни.

1.5.15. «Сайту, включаючи всі його скрипти, додатки, контент і оформлення - створюється, в тому числі і користувачами, тому УКРАВТОНОМГАЗ не може нести відповідальність за всю інформацію, розміщену на Сайті.

1.5.16. Ні в якому разі УКРАВТОНОМГАЗ не несе відповідальності перед користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний в зв'язку з використанням Сайту. УКРАВТОНОМГАЗ не гарантує, що Сайт відповідає вимогам користувача, будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок, а якість будь-якого продукту, послуги, інформації та ін., Отриманих з використанням сервісів, буде відповідати очікуванням користувача. Будь-які інформацію та / або матеріали (в тому числі завантажувати ПО, листи, будь-які інструкції та керівництва до дії і т.д.), доступ до яких користувач отримує з використанням Сайту, користувач може використовувати на свій власний страх і ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначених інформації та / або матеріалів, в тому числі за шкоду, який це може заподіяти комп'ютера користувача або третіх осіб, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди. УКРАВТОНОМГАЗ не несе відповідальності за будь-які види збитків, що виникли внаслідок використання користувачем Сайту або окремих частин / функцій сайту ».

1.5.17. «УКРАВТОНОМГАЗ  не несе відповідальність за негативні коментарі до статей публікацій, оскільки УКРАВТОНОМГАЗ  не створює контент, є можливість коментувати матеріали, Сервіс аналогічний соціальної мережі (рішення ЄСПЛ від 16.06.2015 року по зро Delfi AS v. Estonia).

1.5.18. У разі виявлення користувачем інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію його або третіх осіб, користувач зобов'язується звернутися до УКРАВТОНОМГАЗ  з метою вирішити дану ситуацію. Звернення користувача до суду, державні органи, засоби масової інформації без попереднього звернення до УКРАВТОНОМГАЗ  - неприпустимо (рішення ЄСПЛ від 02.02.2016 року по справі Magyar Tartaiomszoigaitatok Egyesulete and Index.hu Zrt v. Hungary). »

 

1.6. Права і обов'язки УКРАВТОНОМГАЗ.
1.6.1. Адміністрація Сайту має право:

1) вимагати своєчасне і повне надання Користувачем необхідної інформації для виконання умов на цій сторінці «Юридичні аспекти»;

2) вимагати усунення порушень умов цієї сторінки «Юридичні аспекти»;

3) розширювати і вдосконалювати функціональність програмного забезпечення сайту УКРАВТОНОМГАЗ ;

4) здійснювати резервне копіювання даних користувача і наданої ним інформації;

5) видаляти інформацію, розміщену Користувачем в разі її неправомірності і / або на вимогу відповідних компетентних державних органів, рішення суду, в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

6) зупинити надання послуг користування даними Сайтом в разі: розміщення Користувачем неправомірної інформації, в разі невиконання вимоги Адміністрації по її заміни або видалення в термін, встановлений такою вимогою на період до усунення причин, що викликали таке зупинки, а також у випадках, передбачених політикою конфіденційності , і іншими аспектами даного положення.

1.6.2. Адміністрація Сайту зобов'язується:

1) здійснювати системне адміністрування Сайту, забезпечувати його доступність і підтримку;

2) надавати послуги Сайту якісно;

3) надавати Користувачеві організаційну, технічну та консультативну допомогу в користуванні Сайту відповідно до умов цієї сторінки «Юридичні аспекти»;

4) отримувати повідомлення про проведення профілактичних і ремонтних робіт, які впливають на доступність використовуваних послуг або сайту, шляхом інформування на головній сторінці сайту.

 

1.7. Права і обов'язки користувачів Сайту УКРАВТОНОМГАЗ .
1.7.1. Користувач Сайту має право:

1) користуватися всіма наданими в рамках його аккаунта послугами та перевагами Сайту;

2) вимагати від Адміністрації своєчасного і повного виконання умов цієї сторінки «Юридичні аспекти»;

3) самостійно вибрати логін і пароль для входу в Особистий кабінет, за умови, що він відповідає мінімальним вимогам до паролю і логіну, які відображаються при реєстрації Користувача на сайті  УКРАВТОНОМГАЗ ;

4) коректно висловлювати претензії з аргументацією.

1.7.2. Користувач Сайту зобов'язується:

1) користуватися Сайтом і дотримуватися всіх правил відповідно до умов цієї сторінки «Юридичні аспекти» і чинним законодавством України;

2) чітко дотримуватися вказівок Адміністрації;

3) уважно ознайомитися з умовами цієї угоди перед використанням послуг функцій Сайту;

4) не розміщувати на сайті файлів вірусів і (або) інших шкідливих програм, здатних перервати або порушити нормальний функціонал комп'ютерного обладнання та / або програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб, які не вчиняти дії, які могли б вплинути на нормальну роботу Сайту, і функціонування всіх її сервісів, не поширювати програми з використанням Сайту, не використовувати Сайт для інших дій в мережі Інтернет, для яких Сайт не призначений;

5) не використовувати Сайт для здійснення неправомірних дій, спам-розсилки, розміщення погроз і образ, незаконної реклами, закликів до насильницьких та інших протизаконних дій і іншим способом, що порушує чинне законодавство України та положення цієї сторінки «Юридичні аспекти»;

6) дотримуватися всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, про інтелектуальну власність, про конкуренцію, але, не обмежуючись перерахованим, відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються на сайті УКРАВТОНОМГАЗ ;

7) в повному обсязі нести відповідальність за достовірність відомостей, зазначених Користувачем при реєстрації в якості користувача на сайті УКРАВТОНОМГАЗ , заповнити відповідні поля, які пропонуються в формі реєстрації і в формах в розділі Сайту «Особистий кабінет», і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. У разі надання недостовірної інформації, Адміністрація Сайту має право призупинити або скасувати реєстрацію користувача і припинити надання послуг;

8) своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб з приводу розміщених матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Адміністрації Сайту в зв'язку з претензіями і позовами, підставою пред'явлення яких є розміщення матеріалів користувача;

9) не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Сайту з метою, яка може бути кваліфікована (зокрема компетентними державними органами) як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення норм чинного законодавства України;

10) не створювати від свого імені більше одного облікового запису на сайті;

11) не розпалювати і не сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;

12) не здійснюються дії, що порушують права, свободу, честь і гідність будь-якої особи;

13) не розміщувати посилання на зовнішні інтернет-ресурси в непризначених для цього розділах / областях без узгодження з Адміністрацією Сайту УКРАВТОНОМГАЗ ;

14) не розміщувати інформацію про товари і послуги, які підлягають обов'язковій сертифікації або реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідних сертифікатів, дозволів, ліцензій, в тому числі інформація про наступні товари або послуги (включаючи, але не обмежуючись ): банківська діяльність, професійна діяльність на ринку цінних паперів, діяльність з надання фінансових послуг, виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями, пр ництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами, виробництво вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками), виробництво і торгівля боєприпасами до вогнепальної зброї, виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (згідно з переліком Кабінету міністрів України), медична і ветеринарні практики , діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами, діяльність, пов'язана з наданням послуг стрільбищ невійськового призначення та функціонуванням мисливських сте дов, виробництво і продаж спеціальних засобів індивідуального захисту (бронежилети, бронепластини / бронеплити, каски, окуляри захисні і т.д.), надання послуг з працевлаштування громадян України за межами території України;

15) не здійснюються збір персональних даних інших користувачів з метою їх подальшої обробки, включаючи їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, поширення;

16) не використовувати будь-які автоматичні чи автоматизовані засоби для збору інформації, розміщеної на Сайті;

17) не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не поширювати і не надавати незаконно доступ або іншим чином використовувати копії охоронюваних законом результатів інтелектуальної діяльності або їх частин, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, та інші об'єкти Сайту, за відсутності у Користувача відповідних виключних чи невиключних прав на таке їх використання;

18) не розміщувати на Сайті персональні дані, у тому числі контактні дані, інших Користувачів або інших осіб без їх попередньої згоди;

19) не порушувати нормальну роботу Сайту і його сервісів;

20) не розміщувати посилання на ресурси Інтернет, зміст яких суперечить чинному законодавству України;

21) не реєструвати більше одного облікового запису на одну й ту ж особу.

22) не реєструвати Користувача від імені або замість іншої особи ( «фальшивий акаунт»).

23) не здійснюються дії, спрямовані на дестабілізацію функціонування Сайту, здійснювати спроби несанкціонованого доступу до управління Сайтом або його закритих розділів (розділів, доступ до яких дозволено тільки Адміністрації), а також здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути розцінені як мережева атака;

24) не використовувати Сайт в будь-яких комерційних цілях крім дозволеного функціональним змістом сервісів Сайту без попереднього дозволу Адміністрації;

25. не видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Сайту, за власника сайту, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі, а також вводити користувачів або адміністрацію Сайту в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;

26) не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не поширювати і не надавати незаконно доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію (контент), яка:

26.1.) Містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб, а так само завдає їм іншу шкоду;

26.2.) Містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх, а так само ображає моральність;

26.3.) Пропагує ненависть і / або дискримінацію за расовою, релігійною, етнічною, статевою або соціальними ознаками, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги, насильство і жорстокість;

26.4.) Містить екстремістські матеріали;

26.5.) Містить рекламу (або є пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під виглядом інших послуг);

26.6.) Роз'яснює порядок виготовлення, застосування чи іншого використання наркотичних речовин, або їх аналогів, вибухових речовин або іншої зброї;

26.7.) Пропагує злочинну діяльність,

26.8.) Носить шахрайський характер;

26.9.) Порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.

27) не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не поширювати і не надавати незаконно доступ або іншим чином використовувати не дозволену спеціальним чином рекламної інформації, спам (в тому числі і пошуковий), списки чужих адрес електронної пошти, схеми «пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), системи інтернет-заробітку та e-mail-бізнесів, «листи щастя», а також використовувати сервіси Сайту для участі в цих заходах, або використовувати сервіси Сайту, виключно для перенаправлення користувачів на сторінки один х доменів;

28) не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не поширювати і не надавати незаконно доступ або іншим чином використовувати будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші середовищ тва для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;

29) не розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, ущемляє інтереси користувачів.

30) не отримувати доступ до облікового запису та / або логіна і пароля іншого користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись як в обманний спосіб, шляхом зловживання довірою, підбору логіна і пароля;

31) нести відповідальність за дії, вчинені з використанням логіна і пароля, з моменту реєстрації на Сайті;

32) самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом після закінчення кожної сесії роботи в Особистому кабінеті. Адміністрація сайту не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем правил справжньою сторінки «Юридичні аспекти»;

33) у разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю, їх втрати або розкриття третім особам Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрації сайту за адресою: ТОВ «УКРАВТОНОМГАЗ» 02140, м. Київ, вул. Дніпровська набережна 26-Ж, оф. 61 (16 поверх), E-mail : info@ukravtonomgaz.ua або за допомогою форми зворотного зв'язку.

1.7.3. Будь-які дії, вчинені з використанням логіна і пароля для доступу в Особистий кабінет Користувача, вважаються досконалими Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, в порядку, передбаченому цим пунктом 3. умов цієї сторінки «Юридичні аспекти», повідомив Виконавця про несанкціонований доступ третіх осіб до логіну та паролю Користувача, їх втрати Користувачем.

1.7.4. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії і їх наслідки в рамках і / або в зв'язку з виконанням правил використання даного Сайту, включаючи випадки передачі Користувачем даних для доступу третіх осіб на будь-яких умовах.

1.7.5. Користувач, який отримав права про можливість здійснення реєстрації нового користувача на сайті, гарантує, що на момент створення їм облікового запису для нового користувача, новий користувач дав згоду на створення такого аккаунта, ознайомився і повністю прийняв умови цієї сторінки «Юридичні аспекти».

1.7.6. Користувач особисто відповідає перед третіми особами за свої дії в процесі користування функціями сайту і сервісами УКРАВТОНОМГАЗ.

1.7.7. Якщо нам стане відомо про те, що Ви порушили будь-яке з вимог цієї сторінки «Юридичні аспекти», що пред'являються до користувачів Сайту, ми можемо негайно вжити необхідних заходів, включаючи заборону користуватися послугами, пропонованими УКРАВТОНОМГАЗ  і видалення будь-якої інформації, даних і вмісту, розміщеного на сайті таким користувачем, в будь-який час і без попередження. Якщо нам буде завдано шкоди внаслідок Вашого порушення, то ми можемо, на власний розсуд, вимагати від вас відшкодування збитків, а також застосування інших наслідків Вашого порушення.

1.7.8. Несанкціонованими діями користувачів вважається будь-який несанкціонований доступ або несанкціонована спроба доступу до інформаційної Сайту УКРАВТОНОМГАЗ  (тобто сукупності міститься в базах даних УКРАВТОНОМГАЗ  інформації і забезпечують її обробку інформаційних технологій і технічних засобів), з якої б то не було метою. Ви погоджуєтеся, що не будете робити спроби використовувати будь-які роботи, пошукові агенти, інші автоматизовані або ручні процеси або пристрої для «зчитування змісту екрану», відстеження, «пошуку інформації» або копіювання веб сторінок Сайту або вмісту, що міститься на ньому, без явно вираженого письмового дозволу від УКРАВТОНОМГАЗ . Ні в якому разі Ви не має права направляти спам користувачам Сайту. Ви погоджуєтеся з тим, що Ви не будете використовувати будь-які пристрої, програмне забезпечення або процедури для того, щоб перешкодити або спробувати перешкодити коректній роботі Сайту. Ви погоджуєтеся з тим, що ви не будете робити будь-яких дій, які можуть привести до виникнення невиправданої або непропорційно значною завантаження Сайту і інших інфраструктур УКРАВТОНОМГАЗ .

 

1.8. Права УКРАВТОНОМГАЗ  на об'єкти інтелектуальної власності.
1.8.1. Вся інформація, тексти, відео-, фото-, інші зображення, твори образотворчого мистецтва, музичні, аудіовізуальні та інші твори, програми ЕОМ і бази даних, що складають зміст цього Сайту, розміщені в установленому законом порядку, є об'єктом авторських або суміжних прав і охороняються нарівні з іншими об'єктами інтелектуальної власності.

1.8.2. Документи, опубліковані на даному Сайті, можуть відтворюватися тільки для особистого користування та інших некомерційних цілей, при цьому повинні дотримуватися всі вищезгадані попередження щодо захисту авторських прав або суміжних прав. Інформацію, що міститься на даному Сайті, не дозволяється копіювати, відображати, завантажувати, змінювати, відтворювати або будь-яким іншим способом поширювати для комерційних цілей без попередньої письмової згоди компанії УКРАВТОНОМГАЗ .

1.8.3. Розміщені на цьому Сайті логотипи, комерційні позначення, є зареєстрованими засобами індивідуалізації УКРАВТОНОМГАЗ , її товарів, робіт і послуг, на які УКРАВТОНОМГАЗ  має всі права, встановлені законодавством про інтелектуальну власність.

1.8.4. Нічого з інформації, розміщеної на Сайті, не може бути інтерпретовано як надання ліцензії або права на використання об'єктів індивідуалізації (товарних знаків, знаків облуговування і т.д.), розміщених на Сайті. Строго заборонено будь-яке неправомірне використання і застосування об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на Сайті, за винятком випадків, передбачених на цій сторінці «Юридичні аспекти».

1.8.5. УКРАВТОНОМГАЗ  вправі усіма законними заходами забезпечувати дотримання прав інтелектуальної власності, аж до притягнення до кримінальної відповідальності і інших видів відповідальності в разі серйозних правопорушень.

1.8.6. Коли наші користувачі розміщують на цьому Сайті або іншим способом надають УКРАВТОНОМГАЗ  інформацію і при цьому вони явним і певним чином не вказують нам на обмеження у використанні такої інформації, в цих випадках представлена ​​нам інформація не вважатиметься конфіденційною, а також не підлягатиме охорони авторським правом, якщо інше не випливає із законодавства України. УКРАВТОНОМГАЗ  залишає за собою право на вільне використання такої інформації, її поширення і розкриття іншим особам без обмежень, при цьому буде робити посилання на джерела інформації. Крім того, УКРАВТОНОМГАЗ  залишає за собою право використовувати та вчиняти інші дії з ідеями, концепціями, знаннями, досвідом і технологіями, що є предметом такої інформації або включеними в таку інформацію. УКРАВТОНОМГАЗ  буде, на свій власний розсуд, використовувати дану інформацію для будь-яких цілей.

1.8.7. У тому випадку, якщо Ви вважаєте, що на цьому Сайті якимось чином порушуються Ваші авторські, суміжні права або інші права, надані Вам в рамках законодавства про інтелектуальну власність, Ви маєте право направити нам заяву про такі порушення. Така заява може бути направлено Вами за адресою: ТОВ «УКРАВТОНОМГАЗ  » 02140, м. Київ, вул. Дніпровська набережна 26-Ж, оф. 61 (16 поверх), E-mail : info@ukravtonomgaz.ua або за допомогою форми зворотного зв'язку.

 

2. Правила збереження персональних даних.


2.1. Загальні положення про конфіденційність.
2.1.1. УКРАВТОНОМГАЗ  приділяє особливу увагу захисту і конфіденційності інформації, отриманої від користувачів цього Сайту. Більш докладно про збір, зберігання, використання, поширення, передачі та інших способах обробки персональних та інших даних (далі - персональні дані), які надаються та розміщуються користувачем при використанні їм Сайту і отриманні послуг, просимо Вам прочитати інформацію нижче.

2.1.2. Постійний розвиток мережі Інтернет, а також законодавства про інформацію та інформатизації вимагає періодичного приведення у відповідність справжньою сторінки «Юридичні аспекти», тому ми залишаємо за собою право в міру необхідності вносити на цю сторінку зміни.

2.1.3. Персональні дані користувача отримує Дорофєєв А. С., якому належить Сайт «УКРАВТОНОМГАЗ », користувачів Сайту при реєстрації компанії на сайті, а також при використанні Сайту. Персональні дані користувача заповнюються користувачем безпосередньо.

2.1.4. Для того щоб здійснити реєстрацію на «УКРАВТОНОМГАЗ » і використовувати її сервіси та можливості, створювати і розміщувати в середині «УКРАВТОНОМГАЗ  » інформацію, Користувач повинен уважно ознайомитися з цією угодою про конфіденційність і висловити свою повну і беззастережну згоду з умовами шляхом натискання кнопки «Зареєструватися» на сайті «УКРАВТОНОМГАЗ ».

2.1.5. Користувач не має права використовувати «УКРАВТОНОМГАЗ », якщо він не згоден з умовами цієї угоди, або якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він отримує право укладати угоди, або користувач не є уповноваженою особою компанії, або визнаний недієздатним.

2.1.6. Здійснюючи реєстрацію на сайті, додаючи свої персональні дані і / або надаючи такі дані іншим способом в межах «УКРАВТОНОМГАЗ » Користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї угоди про конфіденційність. Користувач надає «УКРАВТОНОМГАЗ » право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані користувача відповідно до умов цієї угоди і відповідно до норм чинного законодавства України.

2.1.7. Дана угода не регулює і «УКРАВТОНОМГАЗ » не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання і розкриття персональних даних користувача третім особам (підприємствам, установам і організаціям будь-якої форми власності), які не перебувають у власності або під управлінням «УКРАВТОНОМГАЗ» і фізичними особами, які не є співробітниками«УКРАВТОНОМГАЗ».

2.1.8. Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення їм до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та інших даних «УКРАВТОНОМГАЗ»  не несе відповідальності за збитки, завдані таким несанкціонованим доступом.

 

2.2. Відповідальність користувачів за надану ними інформацію на сайті УКРАВТОНОМГАЗ.
2.2.1. Кожен відвідувач цього Сайту може залишати на Сайті різну інформацію. Ми просимо Вас уважно, розумно і відповідально поставитися до інформації, яку Ви нам надаєте і, в тому числі, утриматися від надання нам таку інформацію:

1) недостовірної, непідтвердженою, фальсифікованої, наклепницької інформації;

2) інформації, поширення якої може загрожувати честі, гідності або діловій репутації третіх осіб, майнових прав цих осіб, їх прав на такі нематеріальні блага, як життя і здоров'я, гідність особистості, особиста недоторканність, честь і добре ім'я, ділова репутація, недоторканність приватного життя, недоторканність житла, особиста і сімейна таємниця і інші нематеріальні блага, іншим правам третіх осіб;

3) інформації, що представляє собою об'єкти інтелектуальної власності, правовласником за якими Ви не є, або якщо Ваші дії з надання нам таких об'єктів інтелектуальної власності виходять за межі наявних у Вас прав і повноважень, права на знаки для товарів і послуг, права промислової і / або права на інші об'єкти інтелектуальної власності;

4) конфіденційної інформації, на надання чи інші дії з їх про неспроможність Управомочена (законодавчими актами, договором, довіреністю, судовим актом і т.п.), включаючи, але не обмежуючись, наступним: чужі персональні дані; інформація, яка є чужою комерційною таємницею, інформація, що є державною, службовою і професійною таємницею, лікарської, податкової, банківської таємницею, таємницею слідства, таємницею заповіту, таємницею усиновлення, таємницею сповіді, інсайдерською інформацією та іншою інформацією, що відноситься до спеціально охороняється законом таємниці відповідно до законодавства України;

5) інформація, поширення якої в Україні обмежується або забороняється, в тому числі, але не обмежуючись, наступною: інформація, яка спрямована на пропаганду війни, розпалювання національної, расової чи релігійної ненависті і ворожнечі; інформації порнографічного характеру; інформації про способи, методи розробки, виготовлення і використання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, місцях придбання таких засобів, речовин та їх прекурсорів, про способи і місцях культивування нарковмісних рослин; інформації про способи вчинення самогубства, а також закликів до вчинення самогубства; інформації про неповнолітнього, постраждалому в результаті протиправних дій (бездіяльності), поширення якої заборонено законами України, а також іншої інформації, що порушує права і безпеку неповнолітніх; інформації, поширення якої заборонено або обмежено законодавством України про референдум і законодавством України про вибори; інформації, за розповсюдження якої передбачена кримінальна або адміністративна відповідальність або поширення якої на території України заборонено або обмежено;6) иной информации, иным образом нарушающей безопасность государства, основы конституционного строя, законные права и интересы физических и (или) юридических лиц;

7) персональної інформації спеціального характеру, якщо тільки ми прямим і явно не запросили цю інформацію у Вас, а саме: фото-, відео та інші реалістичне зображення фізичних осіб (людей), в тому числі Ваші власні; Ваші або чиї-небудь ще біометричні дані (дактилоскопічні дані, райдужна оболонка очей, аналізи ДНК, ріст, вага і інші); дані, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, стану здоров'я, інтимного життя, судимості або членства в профспілці або іншої суспільної організації. У тих випадках, коли ми маємо право запитати інформацію, що містить такі персональні дані спеціального характеру, ми зробимо це з вашого явного письмової згоди і в порядку, передбаченому законодавством України;

8) не размещать информацию, которая нарушает права и законные интересы третьих лиц;

9) не розміщувати матеріали порнографічного характеру та матеріали, заборонені до публікації законодавством України про суспільну мораль;

10) інформації, яка містить обговорення тем і розміщення повідомлень, що суперечать законодавству України або закликають до його порушення;

11) яка збуджує соціальну, расову, національну, статеву, релігійну, а також будь-яку іншу ненависть і ворожнечу;

12) інформації, яка містить порнографію або насильство;

13) інформації, яка містить нецензурні вирази й образи, і інші вирази, здатні образити честь і гідність, а також національні та релігійні почуття людей (на будь-якій мові, в будь-якому кодуванні, в будь-якій частині повідомлення - заголовку, тексті, підписі та ін. );

14) інформації, яка містить особисті образи інших користувачів, і Адміністрації Сайту УКРАВТОНОМГАЗ.

2.2.2. У тому випадку, якщо Ви розміщуєте (публікуєте) на нашому Сайті свої або чужі персональні дані або іншу інформацію по Вашій власною ініціативою (тоді, коли ми не запитували у Вас ці персональні дані і при цьому не надання цих персональних даних не перешкоджає користуванню сайтом) , і одночасно Ви явно не вказуєте обмеження щодо використання такої інформації нами або іншими особами, то така інформація не буде вважатися конфіденційною, якщо тільки інше прямо не випливає з положень законодавства України.

2.2.3. Після реєстрації на сайті Користувач отримує доступ до розділу Сайту «Особистий кабінет», в якому він може опублікувати інформацію про себе чи компанію, яку він представляє: назва, реквізити компанії, номер контактного телефону, адреси електронної пошти, юридичної адреси компанії (адреса реєстрації), і іншу інформацію про компанію.

2.2.4. Після реєстрації на сайті Користувач отримує доступ до розділу Сайту «Особистий кабінет», в якому він може опублікувати інформацію про себе, своє авто: витрата газу, витрата бензину, номер контактного телефону, адресу електронної пошти, своє місце розташування, і іншу інформацію про авто.

 

2.3. Персональні дані.

2.3.1. Персональними даними є будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних). До Ваших персональних даних належать, зокрема, Ваші прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса електронної пошти, поштова адреса або номер телефону, сімейне, соціальне, майнове становище, освіта, професія, доходи та інша подібна інформація.

2.3.2. У тому випадку, якщо інформація, яка обробляється на цьому Сайті (в т.ч. здійснюється її збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), в тому числі транскордонна передача, знеособлення, блокування, видалення, знищення) відповідно до законодавства України відноситься до Ваших персональних даних, то обробка і захист такої інформації здійснюється нами відповідно до «Політикою в області обробки та захисту персональних даних »(далі - Політика ПД), затвердженої УКРАВТОНОМГАЗ. У зазначеній Політиці ПД встановлені права, обов'язки і відповідальність УКРАВТОНОМГАЗ щодо обробки та захисту таких персональних даних, а також Ваші права, обов'язки і відповідальність при наданні таких персональних даних.

2.3.3. У деяких розділах Сайту ми можемо попросити Вас надати Ваші персональні дані для того, щоб Ви могли скористатися перевагами деяких функцій Сайту, наприклад:

1) можливістю надати нам Ваші відгуки;

2) можливістю здобуття Вами вакантної посади в УКРАВТОНОМГАЗ;

3) можливістю взяти участь в конкретному заході (наприклад, конкурсі та / або акційну пропозицію);

4) можливістю скористатися підпискою на розсилку новин, пропозицій, порадами, покажчиками посилань) і т.д.

2.3.4. У всіх випадках, коли на Сайті у Вас будуть запитуватися Ваші персональні дані, ми Вас попередимо про те, надання якої інформації є обов'язковою для отримання Вами вищевказаних переваг, а яка інформація не обов'язкова до надання. Крім того в порядку, передбаченому чинним законодавством України, у Вас буде запитано Вашу згоду на надання нам і певні дії по обробці нами Ваших персональних даних.

2.3.5. Ви маєте право не надавати нам свої персональні дані (відмовитися від їх надання або обробки), за винятком тільки тих випадків, коли Ваш обов'язок по наданню нам персональних даних встановлена ​​законодавством України. В інших випадках, коли надання персональних даних не є обов'язковим за законом, при ненаданні Вами нам своїх персональних даних Ви зможете безперешкодно користуватися цим Сайтом, проте тоді у нас не буде технічної можливості надати Вам деякі специфічні додаткові переваги, в тому числі ті, про яких написано вище.

2.3.6. За винятком випадків, коли ми конкретно запитуємо це, ми рекомендуємо Вам не відправляти нам і не розкривати ніяку інформацію особистого, приватного характеру (наприклад, інформацію, що стосується питань расового чи етнічного походження, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, стану здоров'я, інтимної життя, судимості або членства в профспілках, громадських організаціях і т.д., Ваші фото-, відео та ін. реалістичні зображення; Ваші біометричні дані, в т.ч. дактилоскопічні дані, інфор ація про райдужну оболонку очей, аналізах ДНК, ріст, вагу і т.д. на Сайті або через нього або іншим способом для нас. У тих випадках, коли ми можемо запросити інформацію, яка містить спеціальні категорії даних, ми зробимо це з вашого явного письмового згоди і в установленому законом порядку.

2.3.7. Персональні дані неповнолітніх ми будемо запитувати у їх законних представників лише у виняткових випадках, перш за все тоді, коли нам це пропонується законом. При цьому ми завжди будемо запитувати попередню згоду законних представників цих неповнолітніх осіб (батьків, усиновителів, опікунів і ін.). У разі необхідності збору та обробки персональних даних неповнолітніх осіб ми надамо їх законним представникам:

1) повідомлення про специфічні типах персональних даних, які збираються у неповнолітніх;

2) право відмовитися від збору і обробки такої інформації, в тому числі відкликати раніше видане згоду на таку обробку персональних даних;

3) інші права, надані суб'єктам персональних даних та їх представникам.

2.3.8. Персональні дані, які Ви нам надали на наш запит, ми будемо використовувати тільки для тих цілей, для яких вони нам були надані. У тому випадку, якщо ми зробили знеособлення Ваших персональних даних (тобто такі дії, в результаті яких стає неможливим без використання додаткової інформації визначити приналежність конкретно Вам цих персональних даних), тоді ми також має право використовувати такі знеособлені персональні дані в статистичних чи інших дослідницьких цілях.

2.3.9. Представлені Вами персональні дані будуть зберігатися, і використовуватися компанією УКРАВТОНОМГАЗ тільки протягом часу, необхідного для досягнення мети, для якої вони були зібрані. Такими цілями можуть бути:

1) поліпшення послуг, що надаються;

2) обробка створених Вами заявок / пропозицій;

3) відповіді на відправлені Вами запити;

4) оцінки рівня обслуговування;

5) управління або виконання наших обов'язків, пов'язаних з угодою між Вами і нами;

6) для оптимізації наших послуг нам може знадобитися використовувати Ваші особисті дані для прямого маркетингу.

2.3.10.Всі особи, персональні дані яких обробляє УКРАВТОНОМГАЗ, мають такі права:

1) право на доступ до своїх персональних даних, тобто отримання від УКРАВТОНОМГАЗ відомостей щодо своїх персональних даних (перелік таких відомостей встановлюється законодавством України про персональні дані);

2) право на відгук своєї згоди, даного УКРАВТОНОМГАЗ на обробку своїх персональних даних;

3) право вимагати від УКРАВТОНОМГАЗ уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки;

4) право на оскарження дій або бездіяльності УКРАВТОНОМГАЗ щодо своїх персональних даних;

5) право приймати інші передбачені законом заходи щодо захисту своїх прав;

6) інші права, якщо такі встановлені законом.

2.3.11. Ми можемо автоматично збирати інформацію, таку як тип Вашого інтернет-браузера або сторінка, по якій Ви перейшли на сайт УКРАВТОНОМГАЗ. За допомогою цієї інформації неможливо встановити Вашу особу, і ця інформація використовується тільки для забезпечення ефективності послуг УКРАВТОНОМГАЗ. Час від часу ми можемо надавати партнерам не персональні або об'єднані дані для використання в цілях, пов'язаних з роботою УКРАВТОНОМГАЗ.

2.3.12. З питань отримання відомостей про свої персональні дані, ознайомлення з робочою нами Вашими персональними даними, їх уточнення, блокування або знищення, виключення їх із загальнодоступних джерел персональних даних, відкликання згоди на їх обробку просимо Вас звертатися до нас за адресою: ТОВ «УКРАВТОНОМГАЗ» 02140 , г. Киев, вул. Дніпровська набережна 26-Ж, оф. 61 (16 поверх), E-mail: info@ukravtonomgaz.ua або за допомогою форми зворотного зв'язку.

 

2.4. Правила розміщення інформації в сервісі УКРАВТОНОМГАЗ.

2.4.1. Користувач самостійно несе повну відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані зі створенням і розміщенням інформації та зображень на порталі, в тому числі за те, що зміст інформації, зображень відповідає вимогам законодавства України і не порушує права і законні інтереси третіх осіб.

2.4.2. При розміщенні на УКРАВТОНОМГАЗ інформації необхідно пам'ятати, що будь-який текст, графічні зображення, фотографії, відеоматеріали і т.д., мають свого автора і правовласника.

2.4.3. Інформація, яка розміщується на УКРАВТОНОМГАЗ не повинна порушувати авторські права, права на товарні знаки, засоби індивідуалізації та / або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать третім особам. Якщо основним об'єктом зображення є людина, Користувач несе відповідальність за наявність згоди цієї людини на розміщення його зображення в сервісі. Користувач самостійно і за свій рахунок зобов'язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані зі створенням і розміщенням інформації та зображень в сервісі.

2.4.4. Інформація, яка розміщується на УКРАВТОНОМГАЗ повинна строго відповідати розділу сайту.

2.4.5. Всі матеріали, коментарі та відгуки, що розміщуються Користувачем, є суб'єктивними думками автора. Адміністрація УКРАВТОНОМГАЗ не може перевірити достовірність всієї розміщеної інформації і попереджає користувачів про неприпустимість розміщення свідомо помилкової інформації, а також образливих висловлювань, і інформації, яка може завдати шкоди діловій репутації інших користувачів.

2.4.6. Адміністрація УКРАВТОНОМГАЗ залишає за собою право відмовити в розміщенні інформації, по тематиці не пов'язана з тематикою Сервісу або заборонена чинним законодавством України та / або цими правилами. Перелік не є вичерпним і може доповнюватися і оновлюватися Адміністрацією УКРАВТОНОМГАЗ . Ми відмовляємо в розміщенні (в тому числі платному розміщенні) інформації про:

1) продажу і будь-якому іншому вигляді поширення будь-якого виду порнографічної продукції, інформацію про послуги сексуального характеру або іншу подібну інформацію, що носить сексуальний характер, оскільки це є порушенням чинного законодавства України про захист суспільної моралі;

2) поширення рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

3) заборонених до продажу тварин, в тому числі занесених до СІТЕS (Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення);

4) продажу контрафактних оптичних носіїв з нелегальними копіями фільмів, музики, ігор, комп'ютерних програм, баз даних і т.д .;

5) продажу та купівлі державних нагород (нагороди про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні);

6) виготовленні та продажу номерних знаків (стандартних, іменних, елітних і т.п.), послуга відмотування пробігу автомобіля;

7) продаж спамерських баз, товарів і послуг, які можуть сприяти несанкціонованої розсилки;

8) створення та поширення баз даних, що містять персональні дані;

9) поширенні матеріалів, що містять державну, банківську або комерційну таємницю;

10) Перелік не є вичерпним і може доповнюватися і оновлюватися Адміністрацією Сервісу УКРАВТОНОМГАЗ .

2.4.7. Адміністрація УКРАВТОНОМГАЗ залишає за собою право на видалення і зміна будь-яких об'єктів без повідомлення осіб, їх розмістили.

 

2.5. Пасивний збір і використання інформації.

2.5.1. Під час використання Вами цього Сайту може проводитися пасивний збір інформації (тобто без здійснення Вами усвідомлених дій, спрямованих на передачу інформації) з використанням різних технологій. УКРАВТОНОМГАЗ пасивно збирає і використовує інформацію різними способами, в тому числі:

1) за допомогою переглядач ви використовуєте. Інформація певних категорій збирається більшістю браузерів, наприклад: Вашу електронну адресу управління доступом до середовища передачі даних, тип і версія операційної системи вашого комп'ютера, роздільна здатність екрану, тип і версія Інтернет-браузера. Ми можемо збирати також таку інформацію, як, наприклад, тип і ідентифікатор вашого пристрою, якщо ви заходите на цей Сайт через мобільний пристрій;

2) через поведінкову онлайн-рекламу. Використання файлів «cookie» та інших подібних технологій (інтернет-теги, однопіксельні GIF-файли, порожні GIF-файли, невидимі GIF-файли і GIF-файли з роздільною здатністю 1-на-1) дозволяє нашим стороннім постачальникам надавати рекламу про продукти та послуги , коли ви відвідуєте Сайт, інші веб-сайти в Інтернеті. Ці постачальники можуть використовувати інформацію про ваші візити на Сайт, інші веб-сайти для розміщення реклами про товари і послуги, які можуть бути Вам цікаві;

3) з використанням інформації про вашу IP-адресу. Ваш IP-адреса - це номер, який автоматично присвоюється Вашому комп'ютеру Вашим провайдером інтернет-послуг. IP-адресу Вашого пристрою визначається і автоматично реєструється в файлах нашого сервера кожного разу, коли Ви відвідуєте наш Сайт; крім того, реєструється час візиту і переглянуті сторінки. Збір IP-адрес є стандартною практикою в мережі Інтернет і проводиться автоматично багатьма веб-сайтами. Ми використовуємо IP-адреси в таких цілях, як розрахунок рівня відвідуваності сайту, діагностика проблем на сервері і адміністрування Сайту;

4) за допомогою збору інформації про пристрій. Ми можемо збирати інформацію про вашому мобільному пристрої, за допомогою якого Ви здійснюєте вхід на наш Сайт, наприклад, унікальний ідентифікатор пристрою;

5) з використанням файлів «cookie». Файли «cookie» - це фрагменти інформації, яка зберігається безпосередньо на використовуваному вами комп'ютері або мобільному пристрої. Коли Ви наступного разу відвідуєте даний Сайт, дані передаються назад з цього файлу «cookie», і Сайт дізнається його. Мета даної технології і отриманих даних - поліпшення цього Сайту, а також Вашого досвіду по використанню цього та інших сайтів і мережі Інтернет в цілому. Більшість веб-браузерів дозволяють використання всіх файлів «cookie».

2.5.2. УКРАВТОНОМГАЗ використовує сеансу і постійні файли «cookie». Сеансові файли «cookie» зберігаються на Вашому комп'ютері протягом певного періоду часу після того, як Ви залишили наш Сайт. Сеансові файли «cookie» використовуються нами для підрахунку кількості відвідувачів нашого сайту. Крім того, ми використовуємо постійні файли «cookie», що походять з інших Сайтів, які дозволяють нам дізнатися, як Ви переміщайтеся по сторінках нашого сайту, які змісту для Вас найбільш цікаві та як довго Ви зупиняєтеся на окремій сторінці сайту.

2.5.3. Ми обробляємо дані, зібрані за допомогою файлів «cookie», тільки для статистичних цілей, для діагностики труднощів з нашим сервером і для цілей адміністрування нашого Сайту, а також для того, щоб інформувати Вас про нашу продукцію і послуги. При цьому збір і обробка таких даних проводиться тільки в знеособленої формі, так, щоб Ви і Ваші персональні дані не могли бути ідентифіковані в результаті використання такої інформації.

2.5.4. Ви маєте можливість в будь-який час видалити або скасувати файли «cookie». Якщо хочете видалити або скасувати файли зі свого комп'ютера, Ви можете змінити налаштування Вашого веб-браузера. При цьому ми б хотіли попередити Вас про те, що якщо ви знищите або скасуйте файли «cookie», то Ви не зможете використовувати весь функціонал програмного забезпечення Вашого браузера, а також цього Сайту. Більш детальну інформацію про те, як контролювати, видаляти файли «cookie» або відмовлятися від них на Вашому веб-браузері, Ви можете знайти за наступною адресою: www.aboutcookies.org.

 

2.6. Обробка і захист інформації.

2.6.1. Ми використовуємо і розкриваємо інформацію, надану нам Вами, тими способами, які прямо вказані нами при здійсненні збору цієї інформації.

2.6.2. Додатково, якщо це не суперечить законодавству України, ми також використовуємо інформацію від Вас:

1) для відповіді на Ваші питання і виконання Ваших запитів, наприклад, відправки запитуваних Вами документів або попереджень електронною поштою;

2) для відправки Вам важливої ​​інформації про наших відносинах з Вами або про Сайті, включаючи зміни наших умов, положень та політик і (або) іншу інформацію, якщо Ви не відмовилися від отримання такої інформації від нас;

3) з метою ведення бізнесу, наприклад, для аналізу даних, розробки нових продуктів, вдосконалення цього Сайту, наших продуктів і послуг, для більш повного і якісного задоволення Ваших потреб в наших послугах, в інформації про них, для визначення ефективності наших рекламних кампаній.

2.6.3. Ми також розкриваємо інформацію, зібрану через Сайт:

1) нашим стороннім постачальникам таких послуг, як наприклад, хостинг і адміністрування веб-сайту, аналіз даних, ІТ-послуги, обслуговування клієнтів, і т.д., щоб надати таким постачальникам технічну можливість надавати свої послуги;

2) третім особам у разі реорганізації або ліквідації УКРАВТОНОМГАЗ , продажу, поступки, передачі будь-яких акцій, майна, активів УКРАВТОНОМГАЗ повністю або частково в процесі здійснення угод, в зв'язку з банкрутством, судовим процесом, виконанням приписів державних і муніципальних органів і т.д.

2.6.4. Крім того, ми використовуємо і розкриваємо інформацію, зібрану через Сайт, яка, як ми вважаємо, необхідна або доречна або коли ми зобов'язані надати таку інформацію в силу вимог чинного законодавства України:

1) з метою сприяння судовим процесам, адміністративним або кримінальним розслідуванням і т.д .;

2) як відповідь на запити державних органів влади;

3) з метою захисту нашої діяльності і діяльності наших афілійованих осіб;

4) з метою захисту Ваших прав, конфіденційності, безпеки або майна і (або) прав, конфіденційності, безпеки або майна УКРАВТОНОМГАЗ і її афілійованих осіб та інших осіб;

5) щоб дозволити нам скористатися доступними засобами правового захисту або обмежити обсяг збитку, який ми можемо понести.

2.6.5. Ми також можемо, з Вашої згоди, використовувати і розкривати зібрану через Сайт інформацію і в інших цілях.

2.6.6. Ми також використовуємо і розкриваємо інформацію, зібрану пасивно, як описано вище в розділі

2.5. «Пасивний збір і використання інформації», і в будь-яких інших цілях, крім випадків, коли ми зобов'язані вчинити інакше згідно чинному законодавству України (наприклад, якщо ми зобов'язані звертатися з такою інформацією, як з персональною інформацією). Крім того, ми можемо використовувати і розкривати інформацію, яка зберігається в формі, яка не дозволяє встановити особу в будь-яких цілях.

 

2.7. Заходи безпеки.

2.7.1. УКРАВТОНОМГАЗ використовує технічні та організаційні заходи обережності, щоб захистити Ваші дані від маніпулювання, втрати або руйнування, а також від доступу до них осіб, які не мають відповідних повноважень. Для забезпечення безпеки і конфіденційності даних, що збираються нами в режимі «онлайн», УКРАВТОНОМГАЗ використовує мережі передачі даних, захищені, крім іншого, брандмауером, відповідним галузевим стандартом, і паролем. При обробці даних УКРАВТОНОМГАЗ вживає необхідних заходів для їх захисту від втрати, неправомірного використання, несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та знищення. Оскільки ми не можемо видати Вам гарантії від втрати, неправомірного використання, несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та знищення даних, ми намагаємося розумно достатніми заходами запобігти таким непередбачені явища.

 

3. Зміна вмісту на сторінці «Юридичні аспекти»


3.1. У разі внесення будь-яких істотних змін у справжню сторінку «Юридичні аспекти» або до способу використання ваших особистих даних, ми опублікуємо ці зміни на цій сторінці, а також докладемо максимальних зусиль для оповіщення Вас про такі зміни. Будь ласка, регулярно перевіряйте справжню сторінку «Юридичні аспекти».

3.2. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних із виконанням цієї сторінки «Юридичні аспекти», користувач і УКРАВТОНОМГАЗ докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України. Всі пропозиції щодо зміни вмісту на сторінці Юридичні аспекти надсилайте на адресу: ТОВ «УКРАВТОНОМГАЗ » 02140, г. Киев, вул. Дніпровська набережна 26-Ж, оф. 61 (16 поверх), E-mail: info@ukravtonomgaz.ua або за допомогою форми зворотного зв'язку.

Детальніше: https://ukravtonomgaz.ua/

Сьогодні дуже актуальним є інтерв'ю від 29.09.2021 року директора стратегічного розвитку ТОВ "УКРАВТОНОМГАЗ" Дорофеєва Андрія Сергійовича надане паливному інтернет-ресурсу ENKORR про вартість 1 Гкал та окупність об‘єктів автономного газопостачання. "Опалення на LPG: шанс замислитися знову" На 2022 рік цифри дещо відрізняються, а от термін окупності систем автономного газопостачання зменшується.

Посилання на інтерв’ю: https://enkorr.ua/uk/columns/_otoplenie_na_lpg_shans_zadumatsya_snova/248026

 

УКРАВТОНОМГАЗ В ЦИФРАХ
12
років
Успішної роботи
650
об’єктів
Змонтованих під ключ
80 000
куб.м
Сумарний об’єм газгольдерів
190 000
тонн
Створений ринок LPG в рік
НАМ ДОВІРЯЮТЬ
Віртуальний 3d тур об'єктів газопостачання
Натисніть play та подорожуйте самостійно
НОВИНИ
29 травня, 9:40
640
Шановні партнери! Засвідчуємо Вам свою глибоку повагу та дякуємо за вибір нашої компанії на ринку автономного газопостачання. ТОВ «УКРАВТОНОМГАЗ»…
13 лютого, 17:39
105
«Зернові технології» – міжнародна агропромислова виставка, яка посідає головне місце серед спеціалізованих виставкових заходів України та спрямована…
24 січня, 17:31
168
Запрошуємо всіх відвідати стенд ТОВ УКРАВТОНОМГАЗ на міжнародній виставці ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 2024. Дана подія відбудеться 14 – 16 лютого 2024 в…
24 серпня, 9:49
145
Компанія УКРАВТОНОМГАЗ щиро вітає всіх з найважливішим святом для кожного українця -з Днем Незалежності України!      Ціна нашої свободи набула…
07 серпня, 10:47
1,216
Директор компанії ТОВ "Укравтономгаз" Черненко Віктор Миколайович розповідає про перевагу використання газових електрогенераторів на метані та пропан…
19 липня, 11:12
589
Все більше підприємств обирають пропан (LPG)  як альтернативу природному газу через нестабільність цін та загрозу відключень трубопровідного газу…
03 червня, 10:24
213
В ЄС пропонується та планується зменшення ставки податку на додану вартість (ПДВ) на скраплений вуглеводневий газ (LPG) до 5%. В Країнах…
10 травня, 17:17
248
BioLPG — це пропан, який виробляється з відновлюваної сировини, таких як рослинні відходи; його також називають відновлюваним пропаном і біопропаном…
07 травня, 20:07
424
Світова LPG Асоціація (WLPGA) підготувала презентацію про переваги використання синтетичного натурального газу (SNG) і звернулася до всіх учасників…
03 квітня, 18:15
155
30 березня 2023р. Європейською радою було прийнято постанову, яка продовжує строком на 1 рік добровільну мету держав, що входять до Європейського…
28 березня, 20:59
117
23 березня 2023 року Компанія ТОВ «Укравтономгаз» прийняла участь у  третій конференції циклу «Бізнес-трансформації на агроринку».   Конференція…
17 березня, 11:35
254
Шановні партнери!   Запрошуємо Вас відвідати конференцію БІЗНЕС-ТРАНСФОРМАЦІЇ НА АГРОРИНКУ   ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ: НОВІ РИНКИ,  ІНВЕСТИЦІЇ.  Захід…
-
БЕЗКОШТОВНА ГАЗИФІКАЦІЯ
Обмеженій кількості клієнтів наша компанія надає обладнання і монтаж автономного газопостачання безкоштовно на умовах наших поставок газу. Якщо Ви хочете отримати комерційну пропозицію на монтаж автономного газопостачання, заповніть форму нижче.