ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ LPG

28 травня, 16:17

Компанія "УКРАВТОНОМГАЗ" надає повний комплекс послуг з проєктування газопостачання пропан-бутаном та складів ГНС.

Ми маємо 10-річний досвід проєктування та погодження об'єктів всіх рівнів складності зі зберіганням пропан-бутану від 5 до 10 000 м³.

 

Титулка проект

 

 

Команда спеціалістів "УКРАВТОНОМГАЗ" складається з сертифікованих проєктувальник та є лідером на ринку проєктування та встановлення автономного газопостачання пропан-бутаном завдяки:

1. Вимогливий кваліфікаційний відбір проєктувальників. Досвід від 5 років.

2. Досвід проєктування. Погоджено понад 200 проєктів в Україні.

3. Проведення кваліфікованого нагляду за виконанням проєктів.

4. Систематичне навчання та підвищення кваліфікації проєктної групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад попереднього розміщення обладнання на ситуаційному плані

Приклад попереднього розміщення обладнання на ситуаційному плані

1 ЕТАП ВИХІДНІ ДАННІ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ

 

Для виконання Вашого проекту ТОВ "УКРАВТОНОМГАЗ" необхідно подати обов'язкові вихідні данні для проектування відповідно нормам ДБН.

 

1.1 Завдання на проектування між ТОВ «УКРАВТОНОМГАЗ» та замовником;

1.2 Паспорти на газоспоживаюче обладнання з характеристиками та рекомендаціями по підключенню ЗВГ від виробника;

1.3 Генеральний план підприємства з експлікацією споруд;

документы УКРАВТОНОМГАЗ1.4 Інженерно-геодезичні вишукування (топографічне знімання) М 1:500 відповідно до ДБН А.2.1-1-2008;

1.5 Інженерно-геологічні вишукування відповідно до ДБН А.2.1-1-2008;

1.6 Ситуаційний план М 1:2000;

1.7 Державний акт на право власності або договір оренди земельної ділянки;

1.8 Витяг з Державного земельного кадастру з вказаним кадастровим номером ділянки;

1.9 Довідка (витяг) з Реєстру адрес про присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна;

1.10 Технічні паспорти на будівлі та фасади де буде проходити газопровід;

1.11 Лист - роз'яснення віднесення деяких будівель (приміщень) до категорії за пожежонебезпекою (на вимогу виконавця);

1.12 Лист - погодження назви проекту (погоджує);

1.13 Містобудівний розрахунок (погоджує);

1.14 Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

1.15 Технічні умови на електропостачання;

1.16 Опитувальний лист ІТЗЦО;

1.17 Інформація з завданням на розробку розділу Інженерно технічні заходи цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ) від ДСНС;

1. 18 Опитувальний лист про кількість людей на підприємстві;

1.19 Існуючий розділ Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) (при наявності);

1.20 Звіт про інвентаризацію викидів (при наявності);

1.21 Заява про наміри (погоджена в органах місцевого самоврядування);

1.22 Завдання на розроблення матеріалів Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС);

1.23 Публікація в газеті Заява про наміри планованої діяльності та Заяви про наслідки;

1.24 Копії договорів на утилізацію відходів - твердих побутових, нафтопродуктів, масла тощо;

1.25 Договори на водопостачання - звідки беремо та куди скидаємо;

1.26 Дані по очисним спорудам та зливовій каналізація на майданчику;

1.27 Проект системи пожежогасіння;

1.28 Проект системи зовнішньої / внутрішньої сигналізації загазованості;

1.29 Проект газопостачання природного газу (план, схеми, пояснювальна записка проекту, місця розташування лічильників, регуляторних пунктів, тиск та переріз трубопроводів);

1.30 Акт балансового розмежування газопроводів;

1.31 Місце врізання до існуючого газопроводу (лист від Замовника);

1.32 План локалізації (ліквідації) аварійних ситуацій (ПЛАС) на підприємстві (при наявності);

1. 33 План руху автотранспорту на підприємстві (при наявності);

1.34 Лист про віднесення залізничних колій підприємства;

1.35 Технічні умови дорожньої служби для розробки розділу безпеки руху;

1.36 Опитувальний лист для ідентифікації об'єкта;

1.37 Висновок з Оцінки впливу на довкілля (ОВД).

 

2 ЕТАП ДЕТАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ

 

инженеры укравтономгаз

2.1 Обговорення особливостей та побажання щодо реалізації проєкту з замовником;
2.2 Проводиться зустріч для обговорення особливостей та розгляду побажань замовника по реалізації проєкту :

 

 • Збір даних про споживачів газу (пальник, котел, топкова);

 • Збір паспортів обладнання;

 • Збір існуючих на підприємстві вихідних даних;

 • Ппроведення замірів території для визначення розміщення газових резервуарів і випарників згідно ДБН 2.05 2018;

 • Визначення необхідних робіт і відсутніх документів для реалізації проєкту.

 • Роз'яснення нормативно-правової бази щодо розміщення обладнання.

 • Роз'яснення нормативно-правової бази з експлуатації.
 • Роз'яснення нормативно-правової бази введення об'єкта в експлуатацію.

2.3 Підписання Технічного завдання з замовником.

 

3 ЕТАП ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОНОМНОГО ГАЗОПОСТАЧАННЯ ПРОПАН-БУТАНОМ
 

Складові проєктної документації відповідно до норм ДБН.
"УКРАВТОНОМГАЗ" виконує двостадійне або одностадійне проєктування:

3.1 Розроблення розділу "Загальні положення" (ЗП)згідно ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" та ДБН А.2.2-3-2014;

3.2 Розроблення розділу "Генеральний план" (ГП) згідно ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій", ДСТУ Б А.2.4-6:2009 "СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів" та  ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання";

3.3 Розроблення розділу "Проект організації будівництва" (ПОБ) згідно ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва";

3.4 Розроблення розділу "Газопостачання зовнішнє/внтрішнє" (ГПЗ/ГПВ) згідно ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання";

3.5 Розроблення розділу "Блискавкозахист. Заземлення" (БЗ) згідно ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" та ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Улаштування блискавкозахисту будівель та споруд";

3.6 Розроблення розділу "Електротехнічні рішення" (ЕТР) згідно НПАОП 40.1-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок";

3.7 Розроблення розділу "Електрохімічний захист від корозії" (ЕЗК) згідно ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" , НПАОП 40.1-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" та Інструкції з електрохімічного захисту газопроводів;

3.8 Розроблення розділу "Автоматична система сигналізації загазованості" (АСГ) згідно ДСТУ Б А.2.4-3:2009 "Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів";

3.9 Розроблення розділу "Конструктивні рішення" (КР) згідно ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження і впливи";

3.10 Розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту" (ІТЗ ЦЗ) згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. №6 "Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту" та ДБН А.2.2-3:2014, ДБН В.1.2-4-2006, ДСТУ Б А.2.2.7:2010;

3.11 Розроблення розділу "Оцінка впливу на навколишнє середовище" (ОВНС) згідно ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд";

3.12 Розроблення робочої документації (монтажних креслень) розділу "Газопостачання зовнішнє/внтрішнє" (ГПЗ/ГПВ) згідно ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання".

 

 

РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ НА ГЕНПЛАНІ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ НА ЕТАПІ ПІДПРИЄМСТВА

 

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ПРИНЦИПОВА

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ПРИНЦИПОВА

 

ПОСАДКА ФУНДАМЕНТУ НА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ

ПОСАДКА ФУНДАМЕНТУ

 

ПЛАС

ЕТАП 3 ДОДАТКОВО:

 

3.13 Проведення "Ідентифікації об’єкта будівництва (ПНО)" згідно Постанови КМУ №956 від 11 липня 2002 р. про затвердження "Порядку ідентифікації й обліку об'єктів підвищеної небезпеки";

3.14 Проведення "Ідентифікації об’єкта будівництва (ОПН)" згідно Постанови КМУ №956 від 11 липня 2002 р. про затвердження "Порядку ідентифікації й обліку об'єктів підвищеної небезпеки";

3.15 Розроблення Паспорта потенційно небезпечного об'єкта (ПНО) згідно Постанови КМУ №956 від 11 липня 2002 р. про затвердження "Порядку ідентифікації й обліку об'єктів підвищеної небезпеки";

3.16 Розроблення "Декларації безпеки ОПН - для СС3" згідно "Методики визначення ризиків і їх прийнятих рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки", яка затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.12.2002 р. №637;

3.17 Проведення експертизи Декларації безпеки ОПН - для СС3 в спеціалізованій експертній організації згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 11.05.2011 року, ДСТУ-НБА.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»;

3.18 Розроблення розділу "План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій" (ПЛАС) згідно "Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій";

3.19 Розроблення кошторисної документації на будівництво системи автономного газопостачання /станції регазифікації згідно ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання", ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва" та Методик складання кошторисів, кошторисно-фінансових розрахунків, калькуляцій;

3.20 Розроблення робочого проекту "Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій " РП СРВНС згідно ДБН В.2.5-76:2014 "Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення".

 

РОЗРОБКА ДОДАТКОВИХ РОЗДІЛІВ (Погоджується із замовником)

 

ЕТАП 4 ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СЕРТИФІКОВАНО-ЕКСПЕРНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЕТАП 4 ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СЕРТИФІКОВАНО-ЕКСПЕРНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1 Компанія "УКРАВТОНОМГАЗ" надає послуги з проведення комплексної експертизи проектної документації в спеціалізованій експертній організації згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 11.05.2011 року, ДСТУ-НБА.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво».

 

ЧОМУ ВСЕ БІЛЬШЕ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕХОДЯТЬ НА ПРОПАН-БУТАН? ДИВІТЬСЯ ВІДЕО ТОВ "УКРАВТОНОМГАЗ"!

 

Вага
10.00

Сьогодні дуже актуальним є інтерв'ю від 29.09.2021 року директора стратегічного розвитку ТОВ "УКРАВТОНОМГАЗ" Дорофеєва Андрія Сергійовича надане паливному інтернет-ресурсу ENKORR про вартість 1 Гкал та окупність об‘єктів автономного газопостачання. "Опалення на LPG: шанс замислитися знову" На 2022 рік цифри дещо відрізняються, а от термін окупності систем автономного газопостачання зменшується.

Посилання на інтерв’ю: https://enkorr.ua/uk/columns/_otoplenie_na_lpg_shans_zadumatsya_snova/248026

 

УКРАВТОНОМГАЗ В ЦИФРАХ
12
років
Успішної роботи
650
об’єктів
Змонтованих під ключ
80 000
куб.м
Сумарний об’єм газгольдерів
190 000
тонн
Створений ринок LPG в рік
НАМ ДОВІРЯЮТЬ
КАЛЬКУЛЯТОРИ
Калькулятор опалення будинку
Калькулятор енергоефективності
Калькулятор доставки газу
Конвертер величин
Віртуальний 3d тур об'єктів газопостачання
Натисніть play та подорожуйте самостійно
НОВИНИ
29 травня, 9:40
651
Шановні партнери! Засвідчуємо Вам свою глибоку повагу та дякуємо за вибір нашої компанії на ринку автономного газопостачання. ТОВ «УКРАВТОНОМГАЗ»…
13 лютого, 17:39
105
«Зернові технології» – міжнародна агропромислова виставка, яка посідає головне місце серед спеціалізованих виставкових заходів України та спрямована…
24 січня, 17:31
168
Запрошуємо всіх відвідати стенд ТОВ УКРАВТОНОМГАЗ на міжнародній виставці ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 2024. Дана подія відбудеться 14 – 16 лютого 2024 в…
24 серпня, 9:49
146
Компанія УКРАВТОНОМГАЗ щиро вітає всіх з найважливішим святом для кожного українця -з Днем Незалежності України!      Ціна нашої свободи набула…
07 серпня, 10:47
1,220
Директор компанії ТОВ "Укравтономгаз" Черненко Віктор Миколайович розповідає про перевагу використання газових електрогенераторів на метані та пропан…
19 липня, 11:12
590
Все більше підприємств обирають пропан (LPG)  як альтернативу природному газу через нестабільність цін та загрозу відключень трубопровідного газу…
03 червня, 10:24
214
В ЄС пропонується та планується зменшення ставки податку на додану вартість (ПДВ) на скраплений вуглеводневий газ (LPG) до 5%. В Країнах…
10 травня, 17:17
249
BioLPG — це пропан, який виробляється з відновлюваної сировини, таких як рослинні відходи; його також називають відновлюваним пропаном і біопропаном…
07 травня, 20:07
425
Світова LPG Асоціація (WLPGA) підготувала презентацію про переваги використання синтетичного натурального газу (SNG) і звернулася до всіх учасників…
03 квітня, 18:15
155
30 березня 2023р. Європейською радою було прийнято постанову, яка продовжує строком на 1 рік добровільну мету держав, що входять до Європейського…
28 березня, 20:59
118
23 березня 2023 року Компанія ТОВ «Укравтономгаз» прийняла участь у  третій конференції циклу «Бізнес-трансформації на агроринку».   Конференція…
17 березня, 11:35
254
Шановні партнери!   Запрошуємо Вас відвідати конференцію БІЗНЕС-ТРАНСФОРМАЦІЇ НА АГРОРИНКУ   ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ: НОВІ РИНКИ,  ІНВЕСТИЦІЇ.  Захід…
-
БЕЗКОШТОВНА ГАЗИФІКАЦІЯ
Обмеженій кількості клієнтів наша компанія надає обладнання і монтаж автономного газопостачання безкоштовно на умовах наших поставок газу. Якщо Ви хочете отримати комерційну пропозицію на монтаж автономного газопостачання, заповніть форму нижче.

Чому важливо проектування газифікації приватного будинку?

Наявність газопостачання в житловому будинку є важливою умовою для комфортного проживання його власників, адже не потрібно топити піч дровами і чистити її від сажі, а також газове опалення дозволяє економити кошти в зимовий період, так як нагрівати великі площі електрикою виходить набагато дорожче. Але що ж робити, коли поблизу заміського будинку немає газової магістралі - рішення є: слід організувати автономну газифікацію, що працює на пропан-бутану. Все газоспоживаюче обладнання (плита, опалювальний котел), яке необхідно для комфортного проживання людини, може працювати на зрідженому паливі, а при використанні газового електрогенератора, ви отримуєте автономну систему життєзабезпечення, практично незалежну від зовнішнього світу. Але важливо пам'ятати, що газ є вибухонебезпечною речовиною, тому до проектування і монтажу газових комунікацій необхідно підходити з особливою серйозністю. Підведення газопроводу до приміщення і підключення газоспоживаючих приладів є складним і важливим заняттям, яке слід довіряти тільки висококваліфікованим фахівцям. Перш ніж почати монтаж системи газопостачання, фахівець зобов'язаний підготувати проект, який повинен відповідати нормативним даним, що пред'являються до пристроїв і систем, що поставляють газ споживачам, а потім узгодити його в газовій службі. Тільки грамотні інженери, як в "УкрАвтономГаз", знають усі вимоги до проектування газових систем, зможуть розрахувати все для забезпечення безперебійної подачі газу до всіх приладів.


Зміст проекту автономного або альтернативного газопостачання житлового будинку

Для того щоб проектувальник зміг приступити до виконання своїх обов'язків, замовник зобов'язаний надати ряд важливих даних:


 • технічні умови для підключення газу, видані міськгазом;
 • докладний план прибудинкової ділянки, виданий міською адміністрацією, із зазначенням відстаней між об'єктами, розташованими на цій території;
 • протокол дослідження місцевості геологами;
 • план приміщення із зазначенням місць для розміщення газових приладів з урахуванням дотримання норм безпеки.

Тільки отримавши всю необхідну інформацію, фахівець зможе провести розрахунки витрати палива, необхідного для безперебійного постачання всього газоспоживаючого обладнання. Адже для планування траси, що забезпечує газопостачання будинку, ця цифра є обов'язковою умовою. Після цього, дотримуючись вимог, зазначені в нормативних документах, інженер зможе провести газ до житлового приміщення. У точці підключення в обов'язковому порядку необхідно встановити відключає засувку, а на вводі в будинок - спеціальний лічильник для контролю витрат палива.


Основні вимоги до проектування газопостачання приватного будинку

Щоб проект був схвалений в найкоротші терміни, важливо дотримуватися двох основних умов:


 • покупка газоиспользующих приладів повинна проводитися тільки в спеціалізованих магазинах;
 • повну відповідність проекту нормативним вимогам.


Щоб газова служба прийняла об'єкт, необхідно буде надати технічну документацію на всі газове обладнання. Ця вимога дозволяє вберегти власників від придбання підробок або неякісної техніки.


Беззаперечна дотримання всіх норм і вимог не тільки прискорить процес узгодження проекту, але і гарантує безпеку мешканців і сусідів. Досвідчені інженери прекрасно знають ці правила, тому відмінно орієнтуються, як вони змінюються, в залежності від умов будівництва, способу монтажу газопроводу і типу встановленого обладнання.


Замовляючи проекти по газопостачанню приватного будинку, важливо розуміти, від чого залежить їх ціна. В основному вартість монтажних робіт зростає, якщо тип підключення є нестандартним, тобто є нюанси в формі приміщення, рельєфі ділянки або особливості грунту. Також до витрат замовника додаються матеріали та обладнання, яке було використано в процесі монтажу і запуску газопроводу.